Haven er gået i hi, og under den frosne jord har de urteagtige planter søgt tilflugt. Men der kan stadig findes skønhed derude

Skønheden og det enkle liv

Også nu handler haven om det enkle liv og om at finde skønheden i det nære. Haven er naturligt forbundet med den rytme, som ligger i årstidernes gang, der igen og igen er blevet sammenlignet med menneskets livsforløb i forår, sommer, efterår og vinter.

Det enkelte menneskes livsforløb kan billedligt ses som værende parallelt med planternes forløb gennem det at spire, at være grøn og ny, at være nær ved jorden uden at miste kontakten med lyset, at blomstre i en eksplosion af farver, at fatte fast om roden når det  blæser, at sætte frø, vide, visne.

En vintermorgen med rimfrost på havens planter kan hurtigt ændre den mørke vinter-tristesse. Som ved et trylleslag er haven forandret til en verden af tindrende skønhed. Dette næsten magiske fænomen at vandampe - frossen tåge - der fryser til iskrystaller, kan forandrer haven til et univers, overdrysset med sølvgrå tryllestøv er betagende, og da gælder det om hurtigt at komme ud og opleve synet, for skønheden er flygtig, stigende temperaturer og solens stråler kan hurtig smelte rimfrosten bort.

Havens vinterskelet

Det som havefolk kan ønske sig lige nu er, at sneen må lægge sig som en beskyttende dyne hen over planterne. Smukt ser det ud, når de løvfældende trærs stammer står med en stærk grafisk virkning mod sneen.

De visne stauder bliver trykket ned og helt dækket af sneen, hvorved der tegner sig et nyt og mere forenklet billede af haven. Det som står tilbage kan man kalde for havens vinterskelet og det træder nu tydeligt frem, her hvor den forgangne sommers frodighed er borte og kun de mest markante strukturer kommer til syne.

Vinterhaven skal fungere visuelt

Massive blokke af stedsegrønne fremtræder meget stærkere om vinteren end om sommeren. Man kan udnytte vinterens stedsegrønne fyldighed på flere måder - man kan plante en stedsegrøn hæk, klippe de langsomt voksende buksbom, kristtorn, thuja, og taks i stramme former og dermed få vinterhaven til at fungere visuelt og tydeliggøre havens design og idé.

Fra den lune stue kan der bruges megen tid på at kigge ud på haven, hvor øjet finder hvile ved smukke, rolige geometriske former som terning, kugle, kegle, søjle og spiral - man står og "falder i staver" og finder den indre ro.

Klippe og beskære

Træer og buske kan beskæres her i vintertiden. Hos frugttræerne handler det om at gøre trækronen luftigere og lettere. Det samme gælder for prydtræerne for at de kan blomstre rigt i mange år. Før man går i gang er det en god idé at studere busken eller træet på afstand for at vurdere, hvad som skal væk. Det er jo også et spørgsmål om æstetik.

Der hvor store grene saves af et træ, vil der de efterfølgende år komme en mængde nye skud - vanskud kaldes de - det er træets naturlige måde at reagere på, men det ser ikke særlig pænt ud, hvorfor disse også bør udtyndes.

Ved udtynding af buske skæres deældste og tykkeste grene af helt nede ved jorden og der vil hurtig vokse nye grene frem. Det er et godt udtyndingsprincip at fjerne nogle få grene hvert år, så kan indgrebet næsten ikke ses og busken vil heletiden være i god form.

Vent til efteråret med beskæring af birk, løn, og planter af kirsebær og blomme - også prydarterne. Sårene efter vinter/forårsbeskæring har svært ved at læge hos disse.

Bunddække

Visse af de stauder , vi glædede os over i sommer, har stadig nogle kvaliteter at byde på, nemlig dekorative frøstande, der er et nærmere studium værd. I rimfrost er de små mesterværker helt eventyrlige.

Der findes en del stauder med vintergrønne blade, som kan hjælpe os til, at haven ikke bliver alt for mørk og bar om vinteren. Bar jord har aldrig pyntet i en have og vil bare fremskynde den vinter-tristhed, der kan true beskueren og som ikke er til at bære helt frem til et nyt forår.

En af de mest værdifulde vintergrønne stauder er kæmpestenbræk, Bergenia cordifolia, hvis store grønne blade giver fylde og frodighed til vinterhaven og så trives den i både sol og skygge.

Til en lidt lavere bund i skygge er hasselurt og vinterglans oplagte valg, og hvis man kombinerer med små grupper af julerose, Helleborus og bregner som mosbregne og hjortetunge og så yderligere bruger bunddækkende græsser som skovfrytle og skovstar, der alle har vintergrønne blade, får man et skygget vinterbed med en smuk og varieret vækst.

Græsser og andet

På solrige steder er flader af citrontimian, lammeøre og fjernellike sammen med lavendler noget af det, der kan få et rosenbed til at se mindre bart og trist ud. I sol og halvskygge er læbeløs, krybeklokke, og guldjordbær værdifulde valg.

Prydgræsser er et kapitel for sig - sommeren igennem har de bidraget med deres lette og graciøse svajen for vinden og nu, hvor de står med deres gulbrune strå, er de stadig en pryd for haven. Elefantgræsserne, Miscanthus sinensis og Micantus sin. "Gracillimus" er høje og markante græsser, der kan fylde op i en ellers vinterbar have.