Hvad er det mon, som forår efter forår sætter havemennesker i gang? Egentlig er det, der skal ske jo blot en gentagelse af de foregående års havearbejde. Men her er vi måske netop ved sagens kerne, for det er formodentlig den vanedannende gentagelse, som tiltaler os, for den giver kontinuiteten, som gør os trygge, forventningsfulde og giver os roen til fordybelse, skønhed og glæde. Men det handler vel især om længslen efter alt det, som spirer og gror i havens natur. Vi er jo selv natur og fornemmer derfor urkraften her midt i havens magi.

Kompost

Haven har vinteren igennem stået på standby, de urteagtige planter søgte tilflugt under jorden og her befandt mange af de frø sig også, som vil spire og blive til nye planter nu, hvor forårets lys og varme sætter ind.

Sidste sommers kasserede plantedele røg alt sammen på kompostbunken, og her ved forårets komme er det et årlig tilbagevendende arbejde at bringe det ud i bunden af havens bede.

Hvis vinteren har været mild, og bunken ikke er stivfrossen, kan arbejdet sagtens udføres i løbet af marts. Meget af komposten vil da kun være halvt omsat, men det gør ikke noget. Regnorme og alle de små mikroorganismer fortsætter deres arbejde derude i jordoverfladen.

Det er passende at fordele komposten i et fem centimeter tykt lag. Når man senere roder lidt i overfladen, kan der konstateres en vældig aktivitet med at omdanne plantedelene til værdifuld humus, som er "guf" for sommerens planter.

Det livgivende lys

Foråret er som en genfødsel, hvor det livgivende lys er det centrale. Igen kan man opleve lysets sejr over mørket og ved lysets og varmens genkomst vågner naturen og mange vil føle, hvordan lysten og behovet for en ny havesæson trænger sig på.

Længe har vi kigget efter de første spirer, som beviset på at underet igen er ved at ske. Men den voldsomme overgang til dage med tindrende sol kan være svær for visse planter, som måske endnu står med frostbundne rødder. Her kan det være nødvendig at skabe lidt skygge ved hjælp af grangrene eller skyggenet for at mildne overgangen.

Også for vi mennesker kan det føles lidt overvældende med overgangen til dage fyldt med solens tindrende, klare lys. Men nu skal det være, tiden er inde til at realisere alle tankerne og ideerne om nye tiltag i haven.

Tænk om man nu stod og skulle til at anlægge en ny have helt fra bunden - hvilke muligheder ville der ikke være for spændende visioner og drømme om at skabe sit helt eget haveunivers fyldt med ro og harmoni til daglig glæde.

Idé´, inspiration og behov.

Erkendelsen af, hvor meget eller hvor lidt man orker det, har tid eller lyst til at gå op i sin have, eller om man i det hele taget har en have, er jo ret individuelt.

En gang hed det sig: "Vis mig din have og jeg skal sige dig, hvem du er". Udsagnet stammer vist også fra den tid, hvor man påstod: "Har du en bogsamling og en have, har du alt, hvad du behøver til rejsen gennem livet".

I nutiden kan man jo nok forstille sig, at én og anden kommer i tanker om et par ting mere som en nødvendig bagage. Men havekunsten hører stadig til "de skjønne kunster" og er for mange en udtryksform, som i alle aspekter af havens historie og funktion har været menneskets ønske om at beherske og dominere, udvikle og forbedre det naturskabte - et kardinalpunkt, der har givet sig udtryk i utallige ideer, stilarter og udformninger.

Nutidig havestil

At skulle påvise en bestemt stil som nutidens havestil vil jeg anse for at være temmelig uoverskueligt. Det er som om 1980´- ernes postmoderne tanker stadig er gældende som en relativisme - hvor alting er tilladt og alt er lige godt eller lige meget.

Men mangfoldigheden af havestil kan således gøre det spændende at tage ud og kigge på haver. For netop friheden til at udforme sin have som man ønsker ud fra erkendelsen af, at der ikke findes faste regler for en haves form og indhold, gør jo projektet så meget mere frit og levende.

Planlægningen af en have skal jo trods alt først og fremmest opleves som noget spændende og lystbetonet, men kodeordet må vel hele vejen være æstetik, for hvem ønsker ikke en smuk, personlig og vedkommende have?

Den kreative proces

Det har altid været en udfordring og en ballanceakt for haveentusiaster at finde det rette forhold mellem en haves stil og dens frodighed.

Mennesker med havevisioner vil opleve processen med havens tilblivelse som en levende og sensitiv udfordring, hvor man er modtagelig og søgende og hele tiden går efter inspiration, ideer, som kan influere på alle de mange valg, man må gøre.

Og ideerne vil trænge sig på. Typisk vil man søge/finde inspirationen i det væld af havebøger, som findes. Søger man i tidsskriftet Haven vil man i disse år, ud over danske haver, finde mange udenlandske, især fra Holland, England og Sverige, hvoraf en del er i en stram arkitektonisk form.

Der kan findes spændende foredragsemner ved Haveselskabets arrangementer rundt om i de lokale kredse, ligesom besøg i de åbne haver over hele landet, kan bidrage med mange ideer - og det gælder blot om at bruge løs af dem, måske omforme dem lidt efter egen smag og temperament.

"Vil du være lykkelig et helt liv, så anskaf dig en have" - siger et kinesisk ordsprog. Nyd at være til stede midt i det levende og kreative arbejde, det er, at skabe et sådant mikrokosmos, der året igennem taler til alle sanser. "Hvis du elsker det du laver, bliver du succesfuld" - siger Albert Schwitzer.