Det magiske kan være det, pludselig at se det store i det små. Her en hvid løjtnantshjerte - som perler på sno- der taler til din skønhedssans og gør dig glad.

Det rene trylleri

Tænk  at nå frem til maj måned, hvor mange af havens rhododendron blomstrer, det anser jeg for noget af havens magi. Nogle bliver fanget ind, andre tilsyneladende aldrig. Der er stor forskel på, hvornår man fanges ind - eller om man overhovedet bliver det. Nogle er åbenbart helt umodtagelige af denne havens trolddom. Hos vi andre, vi modtagelige, kan det langsomt komme snigende og pludseligt en dag må man erkende, at man er til haver. Og da kan man lige så godt "komme ud af skabet" og ind i haven.

Hvordan ytrer det sig så? Ja, symtomerne er mange, men ofte lider de af en kronisk plantemangel. De inficerede kan ofte ses rundt i planteskoler og på plantemarkeder, hvor de køber ind med en glubende appetit: "Den må jeg há" og "den der, har jeg heller ikke" - lyder det fra dem. De kender planternes  navne, ofte også de latinske og sætter sig hurtigt ind i, hvilke jordbundsforhold og andre krav til placering den enkelte plante stiller.

Haven og dens mennesker

Typisk opstår der en lighed mellem haven og dens mennesker. En gang sagde man: "Vis mig din have og jeg skal sige dig hvem du er".Ja, haven kan i den grad blive som en del af én selv.

Tidligt og sent kan havemennesket ses derude i alt det grønne. Der flyttes rundt på planterne og derved ændres bedene, for der er hele tiden nye ideer, der skal prøves af. Derfor bliver haven aldrig rigtig færdig, der kommer ikke nogen afslutning og dybest set er det vist heller ikke meningen.

Som tegn på den megen haveaktivitet ses havefolk ofte med sorte negle og deres kommentar er, at det er bedre at have jord under neglene end jord i hovedet.

Uafladeligt må de vurdere plantesammenstillinger - farver, form, størrelsesforhold, karakter og struktur, som giver anledning til mange æstetiske overvejelser. Men de påstår at have det sjovt med det de gør - de hygger sig og siges at opleve en af de højeste former for trivsel gennem det at være skabende og eksperimenterende gennem et langt liv og ofte opnår de at blive meget gamle, fordi de altid har haft noget i gang, som de glæder sig til at se resultatat af.

Dybt ind i magien

Havefolk trænger dybere ind i havens magi end som så - helt ned i den dybe muld rækker omsorgen, til regnormene og de mange mikroorganismer. Og i naturen finder de smukke sten og trærødder som de anvender i samklang med planterne hjemme i havens mikrokosmos, herved kan der skabes atmosfære og miljø.

Havemennesker er iscenesættere af et skuespil, der handler om havens natur og som spilles uendelig langsomt - gennem måneder og år - og hele tiden med vekslende farver og lyssætning.

Fældning, beskæring, opstamning, formering, fornyelse, vækst og frodighed er begreber, der hele tiden beskæftiger havemennesker og er alt sammen en forudsætning for at skuespillet kan fortsætte.