Lysende gruppe af Meconopsis cambrica, Valmuesøster.

PÅ jagt med kameraet

Det er altid spændende at gå på jagt med kameraet i gode haver. Sådanne haver er fyldt med synsoplevelser og det er som om sanserne skærpes gennem søgeren i kameraet. Man bør fotografere sin have, når den er aller dejligst og hvornår er den ikke det - fotografisk set?

Gode haver har som oftest været undergivet mange æstetiske overvejelser, hvor havemennesker ud fra personlig smag og opfattelse har placeret planterne i et bevidst indbyrdes forhold for at opnå bestemte virkninger. Der skal skabes ro og helhed, andre steder i haventillades lidt mere variation mellem planterne og enkelte steder tildeles større planter en solitær rolle, hvor disse fremhæves på baggrund af de rolige flader. Alt er velovervejet og intet er overladt til tilfældigheder.

Men det er jo også muligt at skabe haver ud fra en mere impulsiv og spontan holdning. Det er nok et temperaments - spørgsmål om ens have er af den ene eller den anden - eller en helt tredie slags.

Maleriske haver

Haven kan være en udtryksform og derfor er det spændende at besøge haver, der udtrykker vidt forskellige opfattelser. Vigtigt er det, at haver lever, er frodige og smukke - ja, ligefrem maleriske.

Begrebet "malerisk" forbinder man måske umiddelbart med guldaldermalerne, der helt tilbage i 1830`erne og 40´erne dyrkede det danske landskab som motiv. Malere som Eckersberg, Købke og Lundbye skabte en natur-realisme, hvor de drog ud med malerkassen og på stedet malede skitser. De var især optaget af at studere lysets og atmosfærens maleriske væsen.

Guldaldermalerne malede landskaberne så eftertrykkeligt, smukt og indlevende, at man i dag kan føle, når man i naturen ser smukke landskaber, at det er disse malere, der med deres billeder har lært os at se på smukke landskaber og at vi ser og oplever den maleriske og romantiske natur gennem deres briller.

Impressionisterne

Optagetheden af at dyrke lyset og atmosfæren i billedkunsten fortsætter tredive år senere hos de franske impressionister. De vidste noget om lysets fysik - at farve er lys - og i konsekvens af lysets hastige skiften derude i naturen, måtte de ud og male billederne på stedet. De indfangede lyset, som i deres maleri skabtes af farven, malede flimrende reflekser i vandoverfladen og dampende landskaber efter en regnbyge.

Monet, Pissaro, Sisley, Morisot, Renoir m. fl. skabte en ny opfattelse af maleriet. Lysets hastige skiften over landskabet resulterede i en hastig, men øvet teknik - en slags reportagemaleri -  som gav billederne denne hastige, skitseagtige karakter, der forargede samtiden fordi man fandt malemåden sjusket, hvor vi i dag har vænnet os til at opfatte det som nerve og inensitet.


Fænomenerne med lyset, luften og atmosfæren, der optog malerne, kan vi opleve lige uden for i haven. På den skyggede skovbundsagtige flade under træerne vil man på solskinsdage med sommervind kunne opleve lysstrålernes urolige rytme, hvor lyset ustandselig bringer nye tindrende farvepletter i fokus - hid og did går det - med naturen som den uberegnlige lyssætter.

Lyspletterne svinger helt ud på stien og fortsætter rundt på havens øvrige elementer, der ligger i skygge og rummet opløses i denne flimrende farve-kalejdoskopiske dans af flaksende uro, der først ophører ude i det klare solskin, men lyden af træernes småhidsige bevægelser følger med helt her ud.

Selve lyset er en forudsætning for, at alt det vi går og foretager os i haven, kan lade sig gøre. Lyset kan opleves som  medlys, modlys, sidelys, klart og præcist eller diffust lys. Lysets karakter er bestemmende for vores opfattelse af havens former og farver og er i høj grad medvirkende til at anslå haverummets stemning og atmosfære.

Modlys

Man bør unde sig selv den oplevelse i forsommeren at stå op ved solopgang og se haven ved det helt anderledes lys, der gør stedet til et univers af flimrende reflekser i havedammen og viser lysets spillen i planternes dugdråber. Ved at erkende lysets magiske væsen og dagen igennem følge det på sin vej gennem haven, oplever man ofte hvor hurtigt det danske vejr kan skifte og straks anslå nye farvemæssige valører.

Farve er lys

Lyset stråler ned over havens planter.

Et drømmesyn

I tåget vejr kan haven opleves som et drømmesyn.

Lys og skygge.

Lys og skygge giver formerne deres betoning - helt ned til markeringen af hostabladenes ribber.

Havens lyssætning.

Jeg sad inden for med min morgenkaffe og pludselig fik jeg øje på den flotte "lyssætning" der fik nyvæksten på en af havens rhododendron til at stråle. Det er sådanne flotte effekter, der hurtigt lokker én ud med kameraet. For lyset og dermed virkningen er flygtig, et øjeblik senere er det noget andet på et helt andet sted i haven, der er i fokus.

Et øjeblik efter - en ny lyssætning.

Kort tid efter er det buksbomkuglen i billedets midte, der er i fokus. Igen perfekt lyssætning. Havens stemning er undergivet lyset, der igen indeholder farve og mulighed for at opfatte form. Buksbomens kugleform skyldes min indsats med saksen gennem mange år.

Dens oprindelige tilbliven som busk fandt sted for ca tyve år siden, hvor jeg satte en kvist af en anden buksbom i jorden som stikling og fik rod på den. Den nye lille selvstændige plante blev en tro kopi af sin mor, der var en Buxus sempevirens.

Denne buksbom har flere søskende rundt om i haven. Jeg er såmænd ikke sikker på at den er bevidst om det og de kan vel heller ikke se hinanden fra deres respektive pladser. Men hen over dagen rammer lyset dem en efter en, og de er derved pludselig i fokus og føler sig, så længe det står på, som noget særligt.

Lysets magi

Jeg bliver aldrig træt af at nyde oplevelsen af lysets magi. Både som fotograf, maler, havemand og skribent lader jeg mig i den grad fascinere - når jeg går rundt i haven og indfanger motiverne, er det som at male med lys. Det stemningsskabende lys, er flygtigt og foranderligt og er selve essensen af mange haveoplevelser.

Lysets og farvens skiften

Her i midten af september står Acer shirasawanum "Aureum" stadig med sin smukke gulgrønne farve og her, hvor lyset rammer den og den ses på baggrund af den sorte baggrundsskygge er farven virkelig intens. Men om en måned vil den være skiftet til sin lige så smukke høstfarve, der er rødorange.

Stolt kavaler

Der er vist ikke så meget at sige, billedet kan vel tale for sig selv. Men igen er det lyset, der rammer et lille udsnit i haven, som derved træder frem og virker særlig stærk på baggrund af den mørke, skyggede baggrund. Enkelt, smukt og ligetil. Blomsten er Stolt kavaler, Cosmos bipinnatus - en sommerblomst som vi sår hvert år forskellige steder i haven og den blomstrer fra sidst i juli og frem til frosten.

Indtryk

Staudebedets sanselige kaos af lys,luft og atmosfære kan minde om et impressionistisk maleri - det uroligt flimrende billede  af planternes vidt forskellige karakterer og udtryk tilfredsstiller menneskers higen mod naturen.

Foranderlighed

En lysstribe, der giver liv i billedet. Fanget i et nu - om et øjeblik har den flyttet sig og nye detaljer kommer i fokus.